About project Terms of use GDPR
#jaknaklima Facebook Instagram Twitter CS EN Menu

Terms of use

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti správce a uživatele softwaru TreeCheck PRO. Správcem softwaru je společnost SAFE TREES, s.r.o., se sídlem Hlinky 162/92, Brno, PSČ: 603 00, IČ: 26935287, reg. u KS v Brně, oddíl C, vložka 46404.

Tato dohoda je sepsána v českém jazyce, a pokud se její překlad liší od této verze, česká verze je rozhodující.

Datum poslední revize: 18. 5. 2022

Deklarace práv a povinností

Deklarace práv a povinností (“Deklarace”) je odvozena od níže uvedených principů a řeší vztah společnosti SAFE TREES, s.r.o. vůči uživatelům a dalším stranám využívajícím software TreeCheck PRO. Registrací uživatele na webových stránkách www.treecheck.eu souhlasíte s Podmínkami používání.

Soukromí

Soukromí dat našich klientů je naší prioritou. Vytvořili jsme Zásady zpracování osobních údajů, abyste měli přehled o tom, jakým způsobem můžete využívat software TreeCheck PRO. Doporučujeme, abyste se seznámili se zásadami zpracování osobních údajů a abyste je využívali při realizaci svých rozhodnutí.

Bezpečnost

Děláme vše pro to, aby data vystavená na webových stránkách www.treecheck.eu byla v bezpečí, ovšem nemůžeme jejich bezpečnost zcela garantovat.

Registrace a bezpečnost přihlašovacích údajů

Uživatelé softwaru TreeCheck PRO udávají svá skutečná jména a adresy a je třeba Vaší podpory k zachování věrohodnosti a bezpečnosti těchto dat. Svou pomoc vyjádříte respektováním následujících pravidel:

  1. Nebudete na stránky www.treecheck.eu vystavovat žádné nepravdivé či lživé údaje, nebudete bez svolení zřizovat účty pro jiné uživatele než pro sebe.
  2. Nebudete vytvářet více než jeden osobní účet.
  3. Pokud dojde ke zrušení Vašeho účtu ze strany správce softwaru, nebudete tento účet vytvářet znovu.
  4. Nebudete software využívat, pokud nejste plnoletý (plnoletá).
  5. Zveřejněné údaje budete udržovat aktuální a přesné.
  6. Nebudete předávat heslo ke svému účtu nikomu jinému, přihlašovat se pod cizím heslem a podnikat žádné akce, které by mohly kompromitovat bezpečnost dat vystavených na stránkách www.treechceck.eu.
  7. Nebudete provádět transfer dat bez písemného souhlasu správce softwaru.
  8. Pokud si vyberete uživatelské jméno ke svému účtu, správce softwaru si rezervuje právo Vám toto jméno odejmout a účet zrušit (např. v případech, kdy je jméno názvem cizí společnosti chráněné copyrightem apod.).

Ukončení spolupráce

Pokud dojde k porušení litery nebo ducha Deklarace, případně pokud vystavíte správce softwaru riziku právního postihu, je správce oprávněný zablokovat účet zodpovědného uživatele. Uživatel o tom bude informován e-mailem, případně při následujícím přihlášení na portál. Uživatel může kdykoli zažádat o smazání svého účtu a znepřístupnit data na portálu – viz Zásady ochrany osobních údajů.

Spory

Naší snahou je udržovat portál bez chyb, bezpečný a v plné funkčnosti. Všichni partneři jej využívají na vlastní riziko. Správce softwaru není zodpovědný za data a informace vystavovaná uživateli softwaru.

Pokud dojde k soudnímu sporu se správcem softwaru z důvodu dat vystavených Vámi jako uživatelem, souhlasíte s poskytnutím náhrady nákladů s tímto sporem včetně přiměřených nákladů na zastupování.